Skip to Content
Published: 2 Mar 2021

Wild Moment: Lucia Young

Winner of the 2021 John Muir Trust Wild Poetry Competition, Gaelic, P5-7 category - Lucia Young - shares Camas Darach.

Camas Darach         

An t-uisge cho soilleir ri glainne, 
A' ghainmheach cho geal ri sneachda,  
An t-uisge a' tighinn a-steach gu gràsmhor.   

Na h-Eileanan Beaga aig a’ chùl,  
Tha am feur a’ gluasad gu luath taobh gu taobh, 
Na bàtaichean a’ dol seachad cho slaodach ri seilcheag.    
A' chlann a' cluich anns an uisge le cù beag donn,  
Inbhich a' cluich volleyball gu garbh cruaidh.  
Bidh na faoileagan ag ithe ceapairean bhon chlann. 

© Lucia Young, clas 7, Bun-sgoil Mhalaig