Skip to Content

Cymraeg

Mae ein menter ymgysylltu yn annog pobl i gysylltu, mwynhau a gofalu am leoedd gwyllt

Mae'n gynllun gwobrwyo amgylcheddol ar gyfer pobl o bob oed a chefndir – grwpiau, teuluoedd ac unigolion.

COVID-19

Mae Ymddiriedolaeth John Muir yn cydnabod cysylltiad pobl at ardaloedd gwyllt sydd yn hanfodol ar gyfer iechyd a lles, rydym yn parhau i gefnogi gweithgarwch Gwobr John Muir sydd yn gallu digwydd o fewn canllawiau Coronavirus llywodraeth y DU.