Skip to Content

Cymraeg

Mae ein menter ymgysylltu yn annog pobl i gysylltu, mwynhau a gofalu am leoedd gwyllt

Pwysig: Ar hyn o bryd rydym yn gwneud newydiadau I sut rudym yn rhedeg Gwobr John Muir.

Fel Llawen o elusennau a sefydliadau aelodaeth eraill, mae Ymddiriedolaeth John Muir yn gweithredu o fewn amgylchedd ariannol arbenig o heriol.

Mae hyn yn golygu yn anffodus bod angen i ni wneud newydiadau i'r ffordd yr ydym yn rhedeg Gwobr John Muir fel ganlyn.

  • Ar hyn o bryd ni allwn dderbyn Ffurflenni Cynnig newydd at gyfer y Wobr.
  • Bydd unrhyw ffurflenni cynnig sydd eisoes wedi'u derbyn gan yr Ymddiriedolaeth yn cael eu hadolygu a'u cofrestru cyn belled ag y gellir bodloni'r Meini Prawf a bwriedir cwblhau'r Gwobrau erbyn 1af Medi 2024
  • Ni allwn bellach gunnig copi caled o dystysgrifau ar ol cwblhau'r Dafarniad. Yn lle hynnu, lle mae cyfranogwyr cofrestredig wedi cyflawni Meini Prawf y Wobr, byddwn one yn darparu tystysgrifau electronig trwy e-bost (fformat PDF)

Rydym yn deall y bydd y newyddion hyn yn siomedig i lawer ac ymddiheurwn am yr effaith y gallai hyn ei chael ar eich cynlluniau. Gobeithiwn na fydd hyn yn atal pawb rhag cysylltu a lleoedd gwyllt a gofalu amdanynt. I cyfnogi gyda chwestiynau sydd gennych gweler ein Cwestiynau Cyffredin.

Mae Ymddiriedolaeth wedi ymrwymo i barhau a'i geaith i ailgynllunio a gwella Gwobr John Muir ar ffocus fydd datblygu Gwobr Newydd y disgwylir ei lansio yn 2025. Byddwn yn rhannu diweddariadau ar gynnydd Frey gydol yr hydref a'r gaeaf drwy ein gwefan ac e-fwletin y Gwobrau.Gallwch gofrestru i dderbyn y rhain yma.

Gweler tudalen glanio'r Gwobrau ar wefan Ymddiriedolaeth am fanylion a dolenir Cwestiynau Cyffredin. https://www.johnmuirtrust.org/john-muir-award